Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Hockeyclub Waddinxveen gevestigd te Sniepweg 13c te Waddinxveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464701. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a)De website bezoekt;

b)Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

c)Lid wordt;

d)Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;

e)Via het contactformulier contact met ons opneemt;

f)Een enquête wordt opgesteld waaraan u meewerkt;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

a) Naam, adres, woonplaats;

b) Telefoonnummer;

c) E-mailadres;

d) Geboortedatum;

e) Geslacht;

f) Beroep;

g) Gegevens over voorkeuren;

h) Gegevens over afspraken;

i) Lidmaatschap nummer;

j) Data verkregen uit sociale profielen (Facebook-, twitteraccount etc.)

k) Gegevens met betrekking tot de nationaliteit en BSN-nummers;

l) Financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer)

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

a)Het lidmaatschap te verwezenlijken/activeren;

b)Ontvangen van de Nieuwsbrieven;

c)Contact met u op te nemen of te onderhouden;

d)De dienstverlening te verbeteren;

e)De website te optimaliseren;

f)De vaardigheden van u of uw kind te bespreken;

g)De teamindelingen bekend te maken.

2. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

2.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

3.DERDEN

3.1 Wij verstrekken uw gegevens (mogelijk) aan de volgende derden:

a)Leveranciers;

b)Gelieerde organisaties;

c)Sponsors;

d)De Nationale Bond (KNHB)

3.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor: ledenadministratie, deelname hockeycompetitie, hockeycontributie afname en informatie betreffende acties of activiteiten.

3.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website en onze sociaal media kanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 6).

4. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

5.WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

6.INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

6.1 U kunt contact opnemen via [email protected] voor:

a)Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

b)Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c)Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

d)Correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;

e)Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hockeyclub Waddinxveen.